De Praktijk

Physician Assistent (PA)

Marieke Laugs is in 2007 in de praktijk komen werken. Eerst als praktijkverpleegkundige. In 2014 heeft zij haar master Physician Assistant gehaald.

Een Physician Assistant neemt taken van een medisch specialist over. Dat kan in een ziekenhuis zijn maar ook in een huisartsenpraktijk. Een PA wordt breed medisch opgeleid en verdiept zich in de gehele breedte van het specialisme waar zij werkzaam is. Zij heeft een zelfstandige bevoegdheid en eigen verantwoording. Zij is bekwaam in het verrichten van lichamelijk onderzoek, stellen van diagnoses, schrijft medicatie voor en verwijst zo nodig naar andere specialismen. Sinds september 2018 zijn alle PA’s geregistreerd in het BIG register.

Marieke heeft haar eigen spreekuur en behandelt veel voorkomende klachten. Zo nodig kan zij altijd met een arts overleggen.

dag wel
Maandag Aanwezig
Dinsdag Aanwezig
Woensdag -
Donderdag Aanwezig
Vrijdag Aanwezig
Op werkdagen zijn wij bereikbaar op 0345 - 571250 Buiten werktijden (huisartsenpost Tiel) 0900 - 7060504