De Praktijk

Privacy & veiligheid

Informed consent

Iedere medische behandeling houdt een risico in. Ongewenste gevolgen van medisch handelen proberen we natuurlijk ten alle tijden te voorkomen, maar zijn statistisch onmogelijk volledig uit te sluiten. Dit betekent dat wij voor bepaalde handelingen u op de hoogte brengen van de mogelijke risico's van de ingreep en dat wij u vragen of u akkoord gaat met het doorgaan van de handeling. U heeft hier zelf ook een rol in als het gaat om het vragen naar de risico's. Dat heet informed consent: u bent op de hoogte van en gaat akkoord met de medische handeling.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens heel serieus. We volgen de wettelijke richtlijnen nauwgezet op en voeren regelmatig evaluaties uit. Als u meer wilt weten over de wettelijke achtergrond van de bescherming van persoonsgegevens kunt u deze inzien. De eerste gaat over de wet bescherming persoonsgegevens. De tweede linkt leidt u naar de verklaring die wij opstelden naar aanleiding van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

Privacy reglement
Privacy verklaring

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Onze praktijk is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. Het LSP is een beveiligd digitaal communicatiekanaal tussen huisartsen, ziekenhuizen en huisartsenpost. Met deze voorziening kunnen jouw medische gegevens inzichtelijk gemaakt worden op de verschillende plekken waar zorg geboden wordt. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat behandelaars op de hoogte zijn van je voorgeschiedenis, je medicatie gebruik en recente medische problemen.

Om uw medische gegevens via dit kanaal te kunnen communiceren, moet u persoonlijk toestemming geven. U kunt u hiervoor op de praktijk een formulier ophalen. U kunt dit ook digitaal doen. Voor het laatste heeft u wel een DigID nodig. Kijk hiervoor op VZVZ

Op werkdagen zijn wij bereikbaar op 0345 - 571250 Buiten werktijden (huisartsenpost Tiel) 0900 - 7060504