Mijn Zorg

Medische verklaringen

Het opstellen van medische verklaringen, zoals een gezondheidsverklaring voor het reizen naar de VS, het maken van een verklaring voor het meenemen van medicatie naar het buitenland, lijkt een kwestie van een handtekening zetten, maar is dat niet. Hiervoor moeten we meestal het dossier raadplegen, controleren of de gevraagde gegevens kloppen en die zonodig aanpassen. Deze handelingen vallen niet onder de vergoeding van je zorgverzekering. De kosten hiervoor zijn €15,-, die aan jou in rekening worden gebracht.

Voor het meenenen van medicijnen naar het buitenland kun je opzoeken of je een verklaring nodig hebt en zo ja welke. Een goede website daarvoor vind je hier.
Je kunt hier de nodige formulieren downloaden en al invullen.

Houdt er rekening mee dat je het formulier in een aantal gevallen moet opsturen naar het CAK (Centraal Administratie Kantoor) waar dan een verklaring opgesteld wordt. Dit kan zo maar 4 weken duren. Begin er dus op tijd aan.

Op werkdagen zijn wij bereikbaar op 0345 - 571250 Buiten werktijden (huisartsenpost Tiel) 0900 - 7060504